“بهترین زنجیرها از ضعیف ترین حلقه ها گسسته می شوند”

آموزش و مهارت آموزی مداوم، موثرترین راه دوام هر مجموعه ای است

به آکادمی مجازی آزمایشگاهیان خوش آمدید

نفرات برتر هر دوره در هر فصل آموزشی، ضمن معرفی ایشان، از تخفیف ثبت نام در دوره بعد نیز برخوردار خواهند شد:

نفر اول : ۱۰۰%

نفر دوم : ۵۰%

نفر سوم : ۲۵%

تمامی مباحث مطروحه در دوره ها با استفاده از کتب مرجع آزمایشگاهی و کتب انتشار یافته از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت، انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و انجمن آسیب شناسی تهیه شده است که لیست آن ها در فایل آموزشی دوره ها اعلام شده است. صیانت از اصالت مطالب و حفظ حقوق معنوی یک اصل در آکادمی مجازی آزمایشگاهیان می باشد.